top of page

HORARIS curs 2024-2025

Aquí es mostren els horaris de les classes de grup, corresponents a l'etapa de Sensibilització i Iniciació musical i el llenguatge musical del grau elemental i mitjà. A sota podeu consultar els dies assignats a cada instrument musical.

Les classes d'instrument s'han de combinar amb aquests horaris de grup i tenint en compte el dia o dies assignats a cada instrument. Els alumnes que sols fan instrument (fora de l'edat escolar dels grups de llenguatge), sols han de triar instrument.

16h

DILLUNS

Tots els grups són d'una hora de durada

17h

17:30h

18h

2n de primària

3r curs
llenguatge musical

5è de primària

1r GMitjà
llenguatge musical 

1r ESO 

18:30h

19h

16:30h

DIMECRES

17h

Tots els grups són d'una hora de durada

17:30h

18h

18:30h

1r de primària


llenguatge musical 

3r de primària


llenguatge musical 

6è de primària

19h

16:30h

DIJOUS

17h

Tots els grups són d'una hora de durada i la coral infantil són tres quarts

17:30h

18h

1r curs
llenguatge musical 

3r  de primària

2n curs
llenguatge musical 

4t de primària

3r curs
llenguatge musical 

5è de primària

18:30h

19h

de 8 a 12 anys

(45 min)

19:15h

a partir de 12 anys

(45 min)

Els dimarts no hi ha grup, sols classe de piano, tant al matí com a la tarda.

HORARIS D'INSTRUMENT

Piano     

Dilluns, dimarts (matí i tarda), dimecres i dijous

Guitarra        Dilluns, dimecres i dijous

Flauta           Dimecres i dijous

Violí              Dilluns, dimecres i dijous

Violoncel      Dilluns

bottom of page