HORARIS curs 2022-2023

Aquí es mostren els horaris de les classes de grup, corresponents a l'etapa de Sensibilització i Iniciació musical i el llenguatge musical del grau elemental i mitjà. A sota podeu consultar els dies assignats a cada instrument musical.

Les classes d'instrument s'han de combinar amb aquests horaris de grup i tenint en compte el dia o dies assignats a cada instrument. Els alumnes que sols fan instrument (fora de l'edat escolar dels grups de llenguatge), sols han de triar instrument.

16:30h

DILLUNS

17h

Tots els grups són d'una hora de durada

17:30h

18h

18:30h

19h

5è de primària

3r curs
llenguatge musical 

1r GMitjà
llenguatge musical

2n curs
llenguatge musical 

4t de primària

1r curs
llenguatge musical 

3r de primària

16:30h

DIMECRES

17h

Tots els grups són d'una hora de durada

17:30h

18h

18:30h


llenguatge musical 

2n ESO


llenguatge musical 

4t de primària

19h

16:30h

DIJOUS

17h

Tots els grups són d'una hora de durada i la coral infantil són tres quarts

17:30h

18h

18:30h

19h

19:15h

1r curs
llenguatge musical 

3r de primària

1r de primària

2n de primària

de 9 a 14 anys

(45 min)


Coral Infantil (a determniar, podria ser dimecres)

Els dimarts no hi ha grup, sols classe de piano, tant al matí com a la tarda.

HORARIS D'INSTRUMENT

Piano     

Dilluns, dimarts (matí i tarda), dimecres i dijous

Guitarra        Dilluns, dimecres

Flauta           Dimecres i dijous

Violí              Dilluns i dijous

Violoncel      Dilluns