top of page

HORARIS curs 2022-2023

Aquí es mostren els horaris de les classes de grup, corresponents a l'etapa de Sensibilització i Iniciació musical i el llenguatge musical del grau elemental i mitjà. A sota podeu consultar els dies assignats a cada instrument musical.

Les classes d'instrument s'han de combinar amb aquests horaris de grup i tenint en compte el dia o dies assignats a cada instrument. Els alumnes que sols fan instrument (fora de l'edat escolar dels grups de llenguatge), sols han de triar instrument.

16h

17h

DILLUNS

Tots els grups són d'una hora de durada

2n curs
llenguatge musical 

4t de primària

17:30h

18h

18:30h

19h

5è de primària

3r curs
llenguatge musical 

1r GMitjà
llenguatge musical

1r curs
llenguatge musical 

3r de primària

16:30h

DIMECRES

17h

Tots els grups són d'una hora de durada

17:30h

18h

18:30h


llenguatge musical 

2n ESO


llenguatge musical 

4t de primària

19h

16:30h

DIJOUS

17h

Tots els grups són d'una hora de durada i la coral infantil són tres quarts

17:30h

18h

18:30h

19h

19:15h

1r curs
llenguatge musical 

3r de primària

1r de primària

2n de primària

de 9 a 14 anys

(45 min)


Coral Infantil (a determniar, podria ser dimecres)

Els dimarts no hi ha grup, sols classe de piano, tant al matí com a la tarda.

HORARIS D'INSTRUMENT

Piano     

Dilluns, dimarts (matí i tarda), dimecres i dijous

Guitarra        Dilluns, dimecres

Flauta           Dimecres i dijous

Violí              Dilluns i dijous

Violoncel      Dilluns

bottom of page