top of page

Grau Elemental de música

L'etapa a partir dels 8 anys (4 cursos)

Partitura

El Grau Elemental de música s'estructura en quatre cursos en els que s'estudien els continguts pròpis del llenguatge musical com són la teoria de la música, l'entonació, dictat, etc. necessàries per a la lectura de partitures. A l'escola ensenyem a l'alumne ser autònom i poder aprendre tot el necessàri per a poder llegir partitures. Sempre treballem amb partitura escrita.

A aquestes edats, és obligatori per a poder estudiar un instrument, fer també la corresponent classe de llenguatge musical de grup. Per a alumnes més grans que comencen des de l'inici, adaptem els continguts a una classe individualitzada d'instrument i llenguatge musical.

Depenent dels grups de llenguatge musical i distribució d'instruments, al quart curs de llenguatge musical es poden obrir també grups de conjunt instrumental / combo per a fer classes de música en grup.

CLASSES I DURADA

Partitura

Consultar segons l'instrument

LLENGUATGE MUSICAL

una hora de classe a la setmana

flauta

INSTRUMENT 

30 minuts de classe individual 

(Opcional 3/4 d'hora

o 1 hora)

Grau professional

Grau Professional de música (Adaptat)

CLASSE D'INSTRUMENT ESPECIAL

El Grau Professional de música o antigament Grau Mitjà, s'estructura en sis cursos amb continguts teòrics i nivells d'instrument més especialitzats i orientats a optar als estudis superios de música al final del cicle

Oferim als alumnes que han acabat el 4t curs de grau elemental de música que vulguin continuar, un grau adaptat i pensat per a ampliar els grau elemental, consolidar-lo i aprofundir més en matèries com l'harmonia que ofereixen una visió més amplia de la música. (generalment és el primer cicle de grau professional, 1r i 2n curs). El curs també té un adurada d'una hora setmanal.

Proves d'accès a un conservatori professional de música

Els alumnes que ho desitgin poden preparar-se a la nostra escola de música per a les proves d'accés a un conservatori de música professional, a qualsevol dels 6 cursos. Alumnes que hem preparat a la nostra escola han superat l'ingrès a un Conservatori i han continuat allà els seus estudis professionals.

En aquest cas, les classes són personalitzades i adequades al nivell que demana la prova, a determinar en cada cas.

bottom of page