top of page

  Cursos estructurats segons l'edat   

El pla d'estudis de l'Escola de Música de l'Ateneu

s'estructura en dues etapes fonamentals

Sensibilització i Iniciació musical

L'etapa de 4 a 7 anys  (4 cursos, 1 hora setmanal)

Grau Elemental de música

A partir de 8 anys en endavant (4 cursos)

Grau Mig o Professional (adaptat als alumnes)

A partir del 4t curs de grau elemental (6 cursos)

Tot combinat amb l'estudi d'un instrument musical

Els alumnes en edat escolar de grau elemental de música, han de fer els cursos de llenguatge si fan classe d'instrument.

Els alumnes més grans poden estudiar sols l'instrument combinant amb una classe de llenguatge individual i adaptada si ho desitgen o sols fer classe d'instruemt.

Oferim classes d'instrument per a infants, joves i adults de qualsevol edat.

Mai és tard per a començar a tocar un instrument

en edats avançades és una eina molt bona per a endarrerir aspectes relacionats amb el deteriorament cognitiu (demències...)

anciana.jpg
músico de la mujer
violinsol.jpg
bottom of page