top of page

Sensibilització i Iniciació musical

L'etapa de 4 a 7 anys  (4 cursos)

taller-musica-3-5-anios.jpg

A través del repertori de cançons, jocs, la manipulació d’instruments (petita percussió), l’expressió corporal, el ritme, el moviment, organitzats de forma col·lectiva, treballem els aspectes de la pràctica musical que ja de ben  petits, estimulen totes les àrees del cervell, la psicomotricitat, el sentit espaial, l’aprenentatge racional, cognitiu, etc.

Els cursos de Sensibilització i iniciació musical són la primera etapa on s’ofereix al l'alumna/e una aproximació a la música i als diferents elements que la composen com són l’audició, el llenguatge musical, els instruments, sensibilitzant-lo en la dinàmica de la música.


El so i el silenci, el moviment, el ritme, són aspectes que es comencen a potenciar en una edat de ràpida assimilació sensorial i cognitiva.


A través del repertori de cançons, jocs, la manipulació d’instruments (petita percussió), l’expressió corporal, el ritme, el moviment, organitzats de forma col·lectiva, treballem els aspectes de la pràctica musical que ja de ben  petits, estimulen totes les àrees del cervell, la psicomotricitat, el sentit espaial, l’aprenentatge racional, cognitiu, etc.

NO cal fer tots els cursos, es comença pel de l'edat que té l'alumna/e i que va coordinat amb el curs que fa a l'escola.

Classes i durada

pequeños-niños-que-ponen-sus-manos-junta

CLASSES DE GRUP

una hora de classe a la setmana

Sensibilització: alumnes de cicel infantil P4 i P5

Iniciació I: 1r de primària

Iniciació II: 2n de primària

iniciar-a-los-ninos-en-la-musica.jpg

CLASSE D' INSTRUMENT 

30 minuts de classe individual a partir d'Iniciació 1

(Alumnes de 1r de primàrira)

L'edat recomanada per a començar l'estudi d'un instrument

musica-piano-kZUD-U601589068535fJI-624x3

CLASSE D'INSTRUMENT ESPECIAL

15 minuts de classe individual per a alumnes que vulguin començar a Sensibilització 2

(alumnes de P5)

Consultar segons l'instrument

Què utilitzem...

L’exercici motriu: és indispensable per establir la coordinació i la independència de moviments de cara a tocar un instrument musical. Utilitzem la dansa, percussió, etc.


El joc musical: per a aprendre una disciplina com la música d’una manera lúdica i divertida.


La cançó, la veu: és el centre neuràlgic de l’ensenyament musical, en aquest cas l’infantil, és el
mitjà més espontani i més idoni d’expressió corporal, l’instrument que portem dins.


Una manera pràctica també de gaudir fent música i treballant la memòria retentiva.


L’audició: els objectius principals són el goig de l’audició i l’adquisició de l’hàbit d’escoltar, aprendre a diferenciar els diferents elements sonors que intervenen en tota música. Important per a aprendre a escoltar-se a sí mateixos quan toquin un instrument.


El llenguatge musical: a partir d’una certa edat, ja es poden anar aprenent els elements de la notació musical, claus, notes, ritmes, sempre d’una manera molt artística i plàstica.


El taller d’instruments: s’ensenya al llarg del curs els diferents instruments que tenim a l’escola per a que puguin triar millor aquell amb el que faran música els propers anys..

bottom of page