top of page
NORMATIVA DE L'ESCOLA DE MÚSICA
Normativa

El curs escolar compren el període lectiu entre el 13 de setembre i el 22 de juny. Les quotes mensuals no inclouen les vacances de Nadal i Setmana Santa. Sí s'inclouen els dies festius propis del calendari escolar que hi ha entre setmana i que no es recuperaran (consultar el calendari de l'escola).

 

Dins d'aquest període lectiu i en hores de classe, es duran a terme les activitats pedagògiques pròpies de l'escola com poden ser audicions, concerts, concurs de composició, visites, etc i que no comporten la recuperació de classes ja que són part de la nostra activitat pedagògica i organitzativa.

 

Per motius d'organització i disponibilitat d'horaris, si un alumne no pot assistir a classe, aquesta no es recuperarà. Tanmateix, s’exclou  tota possibilitat de recuperar les classes perdudes per causes alienes a l’escola com són els dies festius. Únicament es recuperaran aquelles classes que el professor no hagi pogut impartir ja sigui per motius professionals (concerts, etc.), personals o  malaltia.

 

Si cal aturar les classes presencials en motiu del Covid-19, l’escola seguirà les classes d’instrument i de llenguatge musical de manera virtual, cadascú amb el seu professor.

 

L’Escola es fa responsable dels alumnes que hi ha dins de l’escola. Si els alumnes surten i s’esperen fora (vestíbul de l’Ateneu, porta del carrer) l’escola no assumeix la responsabilitat.

 

Per raons de seguretat, als alumnes petits dels grups de sensibilització i iniciació no els deixarem sortir del recinte de l’Escola fins que els vinguin a buscar.

 

Qualsevol canvi en l’horari i durada de les classes es comunicarà a la secretaria abans que aquest es produeixi. Pactar-ho amb el professor no és suficient.

 

Qualsevol  baixa amb el curs ja començat, s’ha de notificar a secretaria.

 

No s’admetran baixes ni canvis d’assignatura durant el darrer trimestre del curs.

 

Es prega avisar a l’escola amb antelació, en cas que l’alumne no pugui assistir a classe.

 

L’alumne/a ha de ser respectuós amb les instal·lacions, material escolar, etc. de l’escola.

 

L’alumne/a es compromet a deixar l’espai on ha estudiat net i ordenat després del seu ús així com la sala d’espera.

 

Tots els rebuts de les quotes mensuals retornats tindran el recàrrec que indiqui el banc.

 

Si les classes de grup no arribessin al mínim de 4 alumnes, l’Escola es reserva el dret de redistribuir els alumnes amb altres classes del mateix nivell o similar, o bé, els preus podrien variar depenent del nombre d’alumnes.

Si l’alumne es dóna de baixa a l’inici o un cop iniciat el curs, l'import de la matrícula no serà retornat.

bottom of page